SVENSKA

Ian Parker är Co-Director (med Erica Burman i Discourse Unit, redaktionschef för Annual Review of Kritisk psykologi, sekreterare Manchester psykoanalytiska Matrix , ledamot i Asylum Magazine redaktionskollektivet, och anhängare av fjärde Internationalen. Han är forskare, handledare och konsult i kritisk psykologi och psykoanalys.

 

PUBLIKATION

 

Bokkapitel

 

Parker, I. (2001) ‘Kritisk reflexiv humanism och kritisk konstruktionistisk psykologi’, i D. J. Nightingale and J. Cromby (red.) Social-Konstruktionistisk Psykologi: En Kritisk analys av teori och praktik (pp. 45-62). Lund: Studentlitteratur. [ISBN: 91-44-05187-9] svenska social-konstruktionistisk psykologi

 

Advertisement