TÜRKÇE

Ian Parker, Erica Burman ile birlikte Discourse Unit ‘in, eş-direktörü, Annual Review of Critical Psychology, dergisinin baş yayın yönetmeni, Manchester Psychoanalytic Matrix, oluşumunun genel sekreteri, Asylum Magazine dergisi yayın yönetmenliği kollektifinin bir üyesi ve Dördüncü Enternasyonel’in Fourth International destekçisidir. Kendisi eleştirel psikoloji ve psikoanaliz alanlarında araştırmacı, süpervizör ve danışmandır.

2021

turkish revolution and psychology

Parker, I. (2021) Psikolojide Devrim: Yabancilaşmadan Özgürleşmeye [Revolution in Psychology: Alienation to Emancipation] Ankara: Töz Yayinlari, https://www.tozyayinlari.com/  [ISBN: 978-605-74722-6-7]

2018

Yeni-Bir-Sol-için-Devrimci-Anahtar-Kelimeler

Parker, I. (2018) Yeni Bir Sol için Devrimimci Anahtar Kelimeler. Istanbul Ithaki. [ISBN: 6053758761 ], http://www.ithaki.com.tr/urun/yeni-bir-sol-icin-devrimci-anahtar-kelimeler/

2017

parker and spears turkish front cover

Parker, I. and Spears, R. (eds) (2017) Psikoloji ve Toplum: Radikal Teori ve Pratik. Ankara: Ütopya Yayınevi. [ISBN: 978-605-9378-33-8]

MAKALELER

2008

Parker, I. (2008) ‘Eleştirel Psikoloji, Eleştirel Bağlantılar’, Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 1, Mart 2008 Download here

2004

Parker, I. (2004) ‘Soylemsel Pratik: Radikal Sosyal Insaci Arastirmanin Kabulunde Kultur ve Baglam’ [‘Discursive practice: Culture and context in the reception of radical social constructionist research’], in S. A. Arconac (Ed) Dogunun ve Bat?n?n Yerelligi: Bireylik Bilgisine Dair (pp. 35-63) Download here

Advertisement